Europese footprint studie.

Voor Zeelandia hebben we een model ontwikkeld dat de Europese footprint doorrekent en optimaliseert. In de eerste fase is veel tijd besteed aan het in kaart brengen van databronnen en het valideren van de data. Er is een koppeling gemaakt tussen centraal beschikbare salesdata en productinformatie aan de ene kant, en lokale kennis en expertise aan de andere kant. Dit is gebruikt voor de ontwikkeling van een detailmodel van de productie en distributie in Europa. Om het model te bouwen hebben we gebruik gemaakt van Supply Chain Guru. Met het footprint model is het mogelijk scenario-analyses te doen op tactisch en strategisch niveau en de uitkomsten te vergelijken met de baseline.

 

Om een goed inzicht te krijgen in de huidige situatie, en om de scenario’s te kunnen beoordelen is er ook een dashboard ontwikkeld in Tableau. Hiermee kan Zeelandia zelf makkelijk verschillende scenario’s met elkaar vergelijken en is er een helder inzicht in de inputs en outputs van het model.

Gebruikte tools en technieken:

Een aantal projecten van de afgelopen jaren. Een overzicht:

X
X