Strategische en tactische optimalisaties: volledig in staat om het zelf te doen.

Wavin, hoofdkantoor in Zwolle, maakt deel uit van Mexichem, en is een van de grootste producenten van kunststofpijpen en verbindingen wereldwijd en een van de grootste chemische en petrochemische bedrijven in Latijns-Amerika. Samen met Wavin hebben we een aantal optimalisatieprojecten voor logistieke netwerken uitgevoerd in binnen EMEA.

 

Op tactisch niveau hebben we in verschillende provincies gekeken naar elementen zoals distributiemodellen, leadtimes, regio definities, klant-magazijn allocaties, transportuitgaven, enz. Op strategisch niveau hebben we verschillende scenario’s bekeken voor de beste distributie- en productievoetafdruk. Binnen deze optimalisaties hebben we twee hoofdsegmenten gebruikt: geografisch en producten. De productsegmenten bestonden uit elementen zoals boven/onder de grond, waarde, lengte, diameter, etc.

 

We hebben heel nauw samengewerkt met het Wavin projectteam om ervoor te zorgen dat de modellen inderdaad een goede voorstelling waren van de situatie van Wavin en dat de scenario-uitkomsten realistisch en implementeerbaar waren. Op basis van de ervaringen in de verschillende optimalisatieprojecten die we gezamenlijk hebben uitgevoerd, creëerden we een typologie van projecten in termen van bereik en modellering van complexiteit. Voor twee van de drie daaruit voortvloeiende type optimalisatieprojecten is het Wavin-team nu volledig in staat om het zonder onze hulp te doen, bijvoorbeeld door gestandaardiseerde data-pulls en dashboards. Alleen de complexere problemen, waaronder greenfield optimizations, worden nog steeds uitgevoerd als een gezamenlijke inspanning van Wavin en Argusi. Op deze manier heeft Wavin een zeer goede balans bereikt tussen interne capaciteitsopbouw en externe expertise waar nodig.

Gebruikte tools en technieken:

Een aantal projecten van de afgelopen jaren. Een overzicht:

X
X