Een doorbraak in aanpak. Systematisch op zoek naar besparingen in de kapitaalintensieve markt.

Samen met het team van Tata Steel hebben we het outbound transport van de productiesites in Engeland en het vasteland van Europa naar vier distributie regio’s geoptimaliseerd (Duitsland, Noord-Amerika, Spanje, Portugal en Italië). Het overkoepelende doel van de cases was het ontwikkelen van een gestandaardiseerde netwerk optimalisatie methode voor Tata Steel, die uiteindelijk ook onafhankelijk door het Tata team gebruikt kan worden. En dat is gelukt. Het model dat is ontwikkeld wordt nu door het team van Tata ingezet en verder doorontwikkeld.

 

In dit project lag de nadruk op de keuze tussen verschillende transportmodaliteiten en bijbehorende capaciteiten en tarieven. De ontwikkelde methodiek is in staat om vragen over het outbound transport op zowel strategisch als tactisch niveau te beantwoorden. Het is een mooi voorbeeld van een gedetailleerd transport model dat ook op tactisch niveau ingezet kan worden. Zowel in het aantal opties (barge, trein, truck etc.) als de wijze waarop de werkelijke transportcontracten zijn opgenomen, is dit een geavanceerd model.

Gebruikte tools en technieken:

Een aantal projecten van de afgelopen jaren. Een overzicht:

X
X