On Site Logistics: stromen op en tussen locaties.

Voor Tata Steel hebben we aan een project gewerkt met de On Site Logistics afdeling in IJmuiden. Het project was gericht op een strategische netwerk optimalisatie op kleine schaal: het modelleren van de stromen tussen de verschillende productielocaties en opslaghallen op de site in IJmuiden. Er is een model gemaakt in Llamasoft’s Supply Chain Guru, dat de effecten en bottlenecks binnen on-site logistics inzichtelijk maakt en in staat is strategische what-if scenario’s te berekenen. Het gaat hier om een periodiek model, waarin middels gedetailleerde forecastdata van productie en verkoop de knelpunten in het netwerk kunnen worden gevonden. De impact van S&OP’s op de capaciteiten en processen op de site kan nu op een structurele manier worden geëvalueerd.

 

Er zijn verschillende vraagstukken die met het model beantwoord kunnen worden, allen met als doel inzichtelijk te maken wat het effect is op de capaciteiten van de opslaglocaties en treinwagons die gebruikt worden voor intern transport. Tata Steel is op zoek naar een manier waarop de forecast uit het S&OP doorgerekend kan worden en het effect daarvan op de capaciteitsbezetting. Andere vraagstukken richten zich op een potentiële groeiende productie en het effect van een productielocatie die voor een tijd uit productie gaat voor reparatie. In het model wordt gebruik gemaakt van zowel historische als forecast productie- en verkoopdata, wat op product niveau verzameld wordt.

 

De kennis van dit on-site netwerk model is uiteindelijk overgedragen aan een analist binnen de Tata Steel OSL afdeling. Op deze manier wordt het model intern onderhouden en nieuwe berekeningen gedaan als er recente informatie beschikbaar komt. Door het opzetten van een centrale geautomatiseerde database is het model met relatief weinig inspanning te updaten. Om de resultaten inzichtelijk te maken is een dashboard gemaakt in Spotfire.

Gebruikte tools en technieken:

Een aantal projecten van de afgelopen jaren. Een overzicht:

X
X