Op zoek naar potentiële synergie.

In 2014 is Medtronic samengegaan met Covidien. Volgend op deze merge heeft Argusi Medtronic ondersteund in het integratieproces van hun supply chains, door te onderzoeken of er synergie in transport is in de regio EMEA. Hierbij is Llamasoft Supply Chain Guru op een innovatieve manier gebruikt: alle EMEA zendingsprofielen, verschillende serviceniveaus en modaliteiten, en alle bijbehorende tarieven van beide bedrijven zijn gemodelleerd om zo de totale transportkosten en het synergiepotentieel inzichtelijk te maken en de directe besparingen exact te berekenen.

 

Daarnaast zijn potentiële besparingen per corridor berekend door in verschillende scenario’s te modelleren wat er gebeurt als je het beste tarief toepast voor iedere zending, bij een gelijk serviceniveau. Gezamenlijk is een meerjarenplan ontwikkeld voor het implementeren van het gevonden synergie-potentieel binnen de supply chains.

 

Na deze eerste exercitie is het model regelmatig geüpdate om de recente wijzigingen in het netwerk weer te geven. Argusi is ondersteuning blijven bieden bij specifieke scenario’s door het uitvoeren van gedetailleerde analyses van de gezamenlijke value capture en de kosteffecten van voorgestelde wijzigingen in de supply chain structuur en inrichting.

Gebruikte tools en technieken:

Een aantal projecten van de afgelopen jaren. Een overzicht:

Cisco

Cisco

Global footprint optimalisatie en capability building.

 

Wavin

Wavin

Productie footprint optimalisatie en transport optimalisatie.

 

Medtronic

Medtronic

Post merger support, supply chain synergie en transport optimalisatie.

 

Ricoh

Ricoh

Outbound optimalisatie en footprint optimalisatie.

 

DPD

DPD

Strategische capaciteit planning, tactische depot optimalisatie en operationele route optimalisatie.

 

Heineken

Heineken

End-to-end productie en supply chain optimalisatie.

 

Tata Steel (outbound)

Tata Steel (outbound)

Outbound transport netwerk optimalisatie.

 

Bio-Rad

Bio-Rad

Footprint rationalisatie en transport support.

 

Paccar

Paccar

Inbound optimalisatie op SKU-level in spare parts.

 

Fujifilm

Fujifilm

Supply chain netwerk optimalisatie Europa.

 

Tyco

Tyco

Footprint optimalisatie en voorraad optimalisatie.

 

Corbion

Corbion

Footprint optimalisatie en multi-echelon voorraad optimalisatie Noord-Amerika.

 

Pon Logistics

Pon Logistics

Warehouse performance en benchmark.

 

Ericsson

Ericsson

Ondersteuning netwerk footprint optimalisatie in China.

 

Tata Steel (on site logistics)

Tata Steel (on site logistics)

Strategische on site logistics netwerk optimalisatie in IJmuiden.

 

PepsiCo

PepsiCo

PepsiCo EMEA supply chain data analytics training in Barcelona.

 

Zeelandia

Zeelandia

Europese footprint optimalisatie en de ontwikkeling van een detailmodel van productie en distributie.

 

X
X