Van begin tot eind: aanvoeren, brouwen, filtreren, fermenteren, verpakken en distribueren.

Dit netwerkoptimalisatie project is uitgevoerd in samenwerking met het global supply chain performance team van Heineken, gevestigd in Zoeterwoude. Dit team is verantwoordelijk voor het optimaliseren dan wel rationaliseren van het logistieke netwerk en het oplossen van S&OP vraagstukken. Heineken had vier doelen voor ogen met dit project. In het project is een model ontwikkeld waarin het volledige productie- en distributienetwerk voor de regio West-Europa op SKU-level staat gemodelleerd.

 

Naast de ontwikkeling van het model en de optimalisatiemethode zijn er ook analisten opgeleid bij Heineken om de modellen en tools te gebruiken en updaten. Ze zijn hierdoor voorbereid om in het vervolg scenario’s zelf door te kunnen rekenen en nieuwe data te uploaden.

 

Het model omvat sourcing, productie (brouwen, filtreren, fermenteren en verpakken) en transport (inbound, outbound en inter company).

 

Het model maakt gebruik van transactionele, financiële, capaciteit en master data van Heineken’s IT-systemen, die zowel tactische als strategische optimalisatie besluiten ondersteunen zoals optimale productie allocatie en distributie aantallen, gebaseerd op bestaande en toekomstige netwerk structuren.

 

Later hebben we Heineken ondersteund in het toevoegen van Oost-Europa en Azië in het model. Succesfactoren van dit project waren dat het mogelijk was het gedetailleerde productieproces in het model te krijgen, het valideren van een gedecentraliseerde aanpak van land na land, het bijtijds aanpassen van tools, het strakke projectmanagement en het validatie proces van de data.

Gebruikte tools en technieken:

Een aantal projecten van de afgelopen jaren. Een overzicht:

X
X