Strategisch netwerk ontwerp Benelux en tactische depot optimalisatie.

Voor DPD zijn verschillende opdrachten gedaan, voornamelijk voor DPD Benelux. Uiteenlopende vraagstukken zijn behandeld: capaciteitsplanning, depot optimalisaties, tool ontwikkeling en tariefbepalingen. Langlopende projecten zijn de tactische depot optimalisaties en strategisch netwerk ontwerp.

 

Voor DPD Benelux is een netwerk ontwerp gemaakt waarin de capaciteitsplanning voor de komende 15 jaar wordt bepaald, afhankelijk van verschillende groeiscenario’s. Dit hub netwerk is ontworpen op basis van informatie van de individuele pakketten en zendingen. Op strategisch niveau wordt een afweging gemaakt tussen Opex en Capex en de optimale investeringen voor de depots zijn over de jaren heen berekend. De zeer complexe netwerkstructuur is aangepakt met de software LogicNet Plus XE en later in Llamasoft’s Supply Chain Guru. Dit ontwerp wordt regelmatig door Argusi opnieuw geëvalueerd met recente data en nieuwe groeiscenario’s.

 

Daarnaast is samen met DPD Nederland gewerkt aan het creëren van een gestandaardiseerde aanpak voor optimalisatie van het wagenpark en de bijbehorende routetabellen van de depots. Er wordt gebruik gemaakt van gedetailleerde scandata van de individuele pakketten en er wordt rekening gehouden met forecasting, verandering door een groeiende markt in pakketten, geografische aspecten (natuurlijke grenzen) en tour specifieke karakteristieken (voertuigcapaciteit). Het netwerk is op tactisch niveau geanalyseerd en met behulp van krachtige optimalisatietechnieken zeer gedetailleerd uitgewerkt en vervolgens geïmplementeerd. Verder is een tool ontwikkeld, in samenwerking met Charta Software, waarmee het optimaliseren is gestandaardiseerd. Binnen DPD zijn analisten opgeleid in deze gestandaardiseerde aanpak en het gebruik van de modellen, wat DPD inmiddels in staat stelt volledig zelf deze optimalisaties uit te voeren.

Gebruikte tools en technieken:

Een aantal projecten van de afgelopen jaren. Een overzicht:

X
X