De Supply Chain Challenges voor 2020

Wat waren de grootste supply chain uitdagingen in 2019 en wat kunnen we verwachten? Al enkele jaren monitoren wij de meest belangrijke onderwerpen op het gebied van supply chain management. Naast de waardevolle publicaties van Gartner, Supply Chain Magazine, The Hackett Group en SCM World Future, leggen wij onze eigen klanten periodiek surveys voor om de opvallendste supply chain challenges te signaleren en nog belangrijker, om erachter te komen hoe we deze uitdagingen aan kunnen pakken. Ondanks dat de surveys inhoudelijk niet exact gelijk zijn, zien we dat de meest opvallende topics die hierin naar voren komen, wel sterke overeenkomsten vertonen.
.
.

De top-3 issues op dit moment

Op basis van deze inzichten, zien we duidelijk drie supply chain uitdagingen naar voren komen: (1) Cost & Performance Pressure, (2) Adoption of New Technology en (3) Business Continuity. Kosten en service staan meestal onder druk, zeker op het gebied van supply chain management, en worden dan ook hoog op deze ranglijst geplaatst. Gelet op de onrust die er momenteel heerst binnen de wereldpolitiek, is het niet verrassend dat ‘Business Continuity’ ook aardig hoog scoort binnen de top drie challenges voor bedrijven.
.

 

.

De verwachtingen voor 2020

Opvallend is wel, dat zowel ‘Business Continuity’ als ‘Adoption of New Technology’ flink gestegen zijn op de lijst van kritische aandachtspunten. Met alles wat er zich afspeelt in de wereld, zoals Brexit, de handelsoorlog en geopolitieke vraagstukken, zien we de zorg over de continuïteit van het bedrijf sterk toenemen, alsook de aandacht voor mogelijke terroristische aanslagen en (politieke) oorlogsvoering. Daarnaast zien we nog een interessante ontwikkeling, namelijk de toegenomen aandacht voor duurzaamheid. Een onderwerp wat we steeds meer terugzien in strategische bedrijfsplannen.
.

Sustainability

Een van de grote uitdagingen is en blijft duurzaamheid. Steeds meer vooraanstaande supply chain organisaties laten een steeds grotere focus zien op de inzet van herbruikbare biomaterialen, efficiency in de energieconsumptie, klimaatverandering, Global Warming en Life Cycle Thinking in de keten. Van afgebakende sustainability projecten tot programma’s op organisatieniveau, waarin de uitstoot wordt gemonitord van alle activiteiten binnen de organisatie, inclusief het energieverbruik van het pand, de industriële processen en het wagenpark. De grotere supply chain bedrijven staan in het middelpunt van deze discussie en we zien dan ook dat deze challenge steeds belangrijker wordt voor met name innovatieve bedrijven.
.
.

.

Download deze content


 

.

.
Bronnen
In totaal zijn bij het onderzoek naar de ‘Top Supply Chain Challenges in 2019’ ongeveer 25 onderwerpen genoemd door de ondervraagde supply chain organisaties. De acht uitgelichte supply chain issues worden, weliswaar willekeurig, door ons panel beschouwd als de huidige top-issues. We bedanken hierbij onze klanten voor hun vrijwillige bijdrage aan dit onderzoek, voor de voorgestelde rapporten en surveys waarmee we ons onderzoek hebben kunnen valideren en de ‘Top 8 Issues on Supply Chain Leadership’ hebben kunnen opstellen.
1) SCM World Future of Supply Chain surveys 2017, 2018
2) Supply Chain Digital Transformation Study. The Hackett Group (2018)
3) The Most Important Boardroom Discussions, Supply Chain Magazine no.29 Q2, 2018
4) Gartner Top 8 Supply Chain Technology Trends for 2018, February 27, 2018
5) Gartner top 10 Data analytics


X
X