Naar een algemeen taalgebruik.

Bij het analyseren en modelleren van supply chains is het cruciaal om een ​​gezamenlijk begrip te hebben van de structuren en processen. Veel handboeken, artikelen of presentaties beginnen echter met een diagram of symbool dat een bedrijf illustreert, welke naar een of meer symbolen linkt die klanten en leveranciers vertegenwoordigen. Dit illustreert twee mogelijkheden: (1) dat real-life netwerken formeel in kaart kunnen worden gebracht, en (2) dat een dergelijke grafiek het begrijpen van de structuren mogelijk maakt. Lillienfeld (1978) betoogt zelfs dat al het systeemdenken is gebouwd op het idee dat diagrammen dienen om verbanden tussen entiteiten te laten zien. Er is echter geen eenduidige manier om supply chains uiteen te zetten. De voorbeelden zijn meestal vereenvoudigd of figuratief in plaats van specifiek. In onze projecten en het dagelijkse werk is het waardevol om een proces, een supply chain uit te tekenen en te ontrafelen. Daarbij maken we onderscheid tussen de actoren, activiteiten, services en bronnen. Dus beschouw dit als een eerste kleine stap in de richting van algemeen taalgebruik.

symbolenset-sketch-2
symbolensketch-3
symbolensketch-4

Als voorbeeld presenteren we een aantal symbolen die in de symbolenset voorkomen, en hoe je deze kan gebruiken.

Dit symbool staat voor een warenhuis of distributie centrum, dat functioneert als cross-dock locatie.

In sommige gevallen hebben we ook gekozen voor een enkel symbool dat meerdere locaties aanduidt (bijvoorbeeld meerdere leveranciers). Het aantal locaties wordt aangegeven met een cijfer tussen haakjes, rechtsonder.

Dit symbool staat voor een locatie van een leverancier van spare parts. De index wijst naar het aantal leveranciers. In dit geval 2.

Geïnteresseerd in de supply chain symbolen? Gebruik ze gerust voor het in kaart brengen van je supply chain.

 

Download het onderstaande overzicht of email ons en we sturen je ons kleine notitieboekje, waar de symbolen en wat voorbeelden in staan.

X
X