Supply Chain Analytics: wat houd je tegen?

Wat weerhoudt een bedrijf ervan om supply chain analytics toe te passen? In onze vorige publicatie over de Supply Chain Technology Top 10 hebben we de grootste uitdagingen beschreven voor bedrijven op het gebied van nieuwe supply chain technologieën. In deze Insight richten we ons op de obstakels waarmee een bedrijf te maken krijgt tijdens de implementatie van deze nieuwe technologieën.

 


Download deze content!


.

We zien drie aandachtsgebieden binnen de technologische innovaties:

(1) Digitization van de supply chain en platformcreatie voor samenwerking.
(2) Visibility, real-time informatie en demand sensing.
(3) Advanced Analytics & BI Capability.

Zoals eerder gezegd, hebben we het onderzoek van Gartner gebruikt (2019a, 2019b), Furr&Shipilov, (2019), Butner, K, (2018), McCrea, B., (2019) om een lijst samen te stellen van supply chain technologieën en relevante cases en die in het onderzoek onder onze klanten toegepast. Hiermee kregen we een beeld van de initiatieven die genomen en getest zijn, rekening houdend met de volwassenheid van een organisatie. Digitization, data en analytics zitten in de basis van al deze nieuwe technologieën. Maar wat houdt hen nog tegen om deze ook daadwerkelijk te implementeren? Welke uitdaging(en) moeten zij eerst overwinnen?

.
.

Culture is Key

Eén van de grootste obstakels voor supply chain leadership is het overwinnen van de cultural challenge. Want ondanks dat Data Literacy (skills, data, people) eigenlijk het grootste interne struikelblok is, blijkt het aangaan van de culturele uitdaging de enige manier om deze bottleneck te lijf te gaan. We zien namelijk dat weerstand, die medewerkers hebben ten aanzien van verandering, één van de sleutelproblemen is. Data Literacy issues staan bovenaan op de priority lijst. En om deze aan te pakken, heb je onder andere de volgende ingrediënten nodig: een gemeenschappelijk taalgebruik, goed opgeleide mensen, inzicht en kennis van data, analytisch vermogen én data-gedreven besluitvorming binnen de gehele organisatie..
.

Het belang van een datastrategie

Een derde issue wat nog de nodige aandacht vraagt binnen organisaties, is het hebben van een heldere data (of digitization) strategie. Veel leidinggevenden zijn wel bekend met het concept van data driven thinking, toch zien we dat bij veel bedrijven een duidelijke visie ontbreekt ten aanzien van data, eigenaarschap en waardebepaling. Er wordt vooral geworsteld met de rol en betekenis van data driven thinking in de praktijk. Wat zijn de voordelen voor de organisatie als je een data-gedreven cultuur doorvoert? Het begint bij het besef en de overtuiging dat data belangrijk is en niet alleen voor een ander, een dataspecialist of voor de IT-afdeling in de organisatie. Daarbij heerst nog altijd het idee dat een dataspecialist, misschien zelfs een slimme afstudeerder, wel even de organisatie ‘in kan worden gevlogen’ om advies te geven over de mogelijkheden van data..
.

Deep Dive Data Literacy

De resultaten laten zien dat data driven decision making voet aan de grond krijgt binnen de gehele supply chain, maar er moeten nog flink wat stappen genomen worden voordat een organisatie zichzelf daadwerkelijk data driven mag noemen. Gebrek aan de juiste vaardigheden, data-kwaliteit en beperkte knowhow onder het management staan hierbij voorop. Maar misschien nog belangrijker is, dat we zien dat de output steevast een kritisch aandachtspunt aan het licht brengt, hetgeen dataprofessionals dan ook regelmatig benoemen: dat het om meer dan alleen de data gaat. Veel aandacht wordt besteed aan de noodzaak tot het aantrekken van getalenteerde dataspecialisten, iets waar we in de volgende publicatie dan ook verder op ingaan. Alleen kan een data-driven culture niet gecreëerd worden met slechts enkele experts. Het vraagt om buy-in vanuit de gehele organisatie en dus ook het opleiden van interne medewerkers over de kracht van data en daarbij hun kennis, inzicht en vaardigheden vergroten door middel van training.
.

Enkele bevindingen tot slot

In bijna alle onderzoeken over dit onderwerp, zien we dat Culture & Data Literacy de twee belangrijkste hindernissen zijn bij de transitie naar een data-gedreven organisatie. Tegelijkertijd zien we dat data steeds meer als een waardevol asset wordt gezien, maar dat het nog zeker geen standaard gedachtengoed is. De onbekendheid met de beschikbare businessmodellen, gebrek aan de juiste vaardigheden, goed opgeleide mensen en het gebrek aan ervaring, zorgen er nog altijd voor dat supply chain leaders niet (optimaal) waarde halen uit hun data..
.

Sources

  • Gartner (2019a), Hype Cycle for Supply Chain Planning Technologies, Published 29 October 2019 – ID G00463637Gartner (2019b), Gartner Identifies Top 10 Data and Analytics Technology Trends for 2019, Published February 2019.
  • Furr, N., Shipilov, A., (2019), Digital Doesn’t Have to Be Disruptive, The beste results can com from adaptation rather than reinvention, Harvard Business Review, July-August, 2019.
  • Butner, K, (2018), New Rules for a New Decade, a vision for smarter supply chain management, IBM Institute for Business Value, ibm.com/iibv
  • LaValle, S., E.Lesser, R. Shockley, M.S.Hopkins, N.Kruschwitz, (2011), Big Data, Analytics and the Path From Insights to Value, MIT SLoan Management Review, Winter 201, Vol.52, No.2
  • Mahajan, S., S.Saha, A.Macias, (2017), Analytics: Laying the foundation for supply chain digital transformation, The Hacket Group.
  • Gartner, (2019), Gartner Identifies Top 10 Data and Analytics Technology Trends for 2019 (https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-02-18-gartner-identifies-top-10-data-and-analytics-technolo)
  • McCrea, B.,  (2019), 2019 Top 20 supply chain software suppliers,  https://www.supplychain247.com/article/2019_top_20_supply_chain_software_suppliers/technology
  • WEF, (2017), Impact of the Fourth Industrial Revolution on Supply Chains


X
X