Het aanhouden van de juiste hoeveelheid voorraad is van essentieel belang in de relatie met de klant.

Lege schappen of niet op tijd geleverde producten zorgen voor ongewenste problemen bij jou of de klant. Het hanteren van de juiste voorraadbeheer strategie kan deze problemen helpen voorkomen zonder dat daar buitensporige opslagkosten tegenover staan.

Binnen de supply chain bepaalt de plaats en de hoeveelheid van de voorraad de balans tussen het service level wat aan de klant wordt geboden en de kosten van gederfde interest. Multi-echelon inventory optimalisatie (MEIO) biedt de mogelijkheid om per locatie in de supply chain, of dit nu de fabriek is of een regionaal distributiecentrum, de optimale voorraadhoeveelheid te berekenen.

De voorraadcomponent die in MEIO de meeste aandacht krijgt is veiligheidsvoorraad.

Deze voorraad wordt aangehouden om onzekerheid in de vraag en in lead-times op te kunnen vangen. Het bepalen van de hoogte van de voorraad voor dit type vraagt daarom om extra aandacht. De aan te houden hoeveelheid veiligheidsvoorraad kan aanzienlijk verlaagd worden als het out-of-stock risico geconsolideerd wordt. Dit houdt in dat de voorraad voor bijvoorbeeld moeilijk voorspelbare producten centraal wordt aangehouden. Dit effect, ook wel risk pooling genoemd, is de bepalende factor in multi-echelon inventory.

Bij Argusi maken we gebruik van state-of-the-art software om zelfs voor de meest complexe supply chains het netwerk zo te ontwerpen dat aan de klant een hoog service level kan worden geboden en tegelijkertijd de kosten verantwoord blijven.

Het ontwerp van de supply chain wordt vaak over het hoofd gezien als veelbelovende stap richting een efficiënter voorraadbeheer. Echter, het reduceren van lead times en het verhogen van de leverbetrouwbaarheid kan wel degelijk tot significante verbeteringen leiden in zowel service als kosten.

Wij zijn in staat om strategische netwerkontwerp beslissingen te koppelen aan tactische voorraad vraagstukken en daarmee een brug te slaan tussen deze twee onderwerpen die tot nog toe voornamelijk apart worden behandeld. Hierdoor komt voor jou een efficiëntere en duurzamere supply chain binnen handbereik.

Hoe helpen wij onze opdrachtgevers? Een overzicht:

X
X