Een goede supply chain staat of valt met goed georganiseerd transport. Een supply chain kan pas goed presteren als de zendingen op tijd, in de juiste hoeveelheid, op de juiste plek worden afgeleverd. Kosteneffectief.

Het is daarom van groot belang om periodiek het transport, in samenhang te bekijken. Wordt er op tijd geleverd, rijden we nog de juiste routes, leveren we de juiste service afgezet tegen de kosten? Uitdagende vragen. Want het beantwoorden vraagt om transparantie in de keten, kwalitatief goede data en de vaardigheden om de complexiteit hanteerbaar te maken om inzicht te krijgen in de kosten en betrouwbaarheid.

Het optimaliseren van transport. Afweging tussen kosten en service.

Om het transport te optimaliseren maken we gebruik van de state-of-the-art in routeringssoftware and data-analytics en zoeken we naar mogelijkheden om het transportnetwerk te verbeteren. In kosten of service. Typische vraagstukken hebben betrekking op bundeling van transport, routeringsvraagstukken, wagenpark optimalisatie, LTL/FTL netwerken. Waarbij service, modaliteit, snelheid, capaciteit, kosten en tarieven centraal staan.

Hoe helpen wij onze opdrachtgevers? Een overzicht:

X
X