Een volledige supply chain opnemen met dank aan de nieuwe technologie.

Doorbraken in technologie (bijvoorbeeld Llamasoft’s Supply Chain Guru) maken het mogelijk om daadwerkelijk op netwerkniveau de productie te optimaliseren. Bedrijven worden nu in staat gesteld om complexe netwerkstructuren met meerdere fabrieken, lijnen en producten te analyseren en te optimaliseren, en daarmee de impact dat het op voorraad, transport en service heeft meenemen in de berekeningen. Het wordt hiermee mogelijk om doorlopend het productie- en supply chain programma in te richten. Het modelleren van de productie helpt bij het vinden van potentiële kostenreducties, verbeteren van service en het verlagen van risico’s. Variërend van lange termijn invensteringen tot korte termijn, tactische planning.

Wat zijn nu typische vraagstukken die we aanpakken met onze opdrachtgevers?

Production footprint optimalisatie: Waar kunnen we het beste welke producten maken?

 

Een aantal strategische beslissingen die fabrikanten moeten overwegen gaan over de footprint van productie. Simpel gezegd, de ‘voetafdruk’ staat voor het aantal locaties, de hoeveelheid waarin het product wordt gemaakt en de capaciteit die nodig is om het te maken. Net als bij de oorspronkelijke vragen omtrent strategische productie kunnen ook bij productie footprint optimalisatie het beste besluiten worden genomen wanneer de hele supply chain (end-to-end) wordt meegenomen, niet alleen het point-in-time. Vaak verschuift de vraag van producten over tijd naar nieuwe regio’s of naar nieuwe hoeveelheden, maar ook dienstverleners en kosten veranderen. Wanneer deze veranderingen zich voor doen, moet ook de productie footprint veranderen om het op gelijk niveau te houden. Dit kan betekenen dat er meer geïnvesteerd moet worden in capaciteit op bepaalde locaties of dat de gehele productie capaciteit verhuisd moet worden naar een adnere locatie in het netwerk. Het modelleren van de productie footprint en het analyseren van verschillende scenario’s helpt een bedrijf een afweging te maken tussen bestaande capaciteiten en de investeringen die nodig zijn om een productielocatie toe te voegen.

 

 

Productie strategie: Wat moeten we maken en wat niet?

 

Een van de belangrijkste beslissingen die bedrijven moeten nemen voorafgaand aan elke beslissing is hoe ze de producten moeten maken en distribueren: moeten ze de producten überhaupt maken? Dit is een vraag die vaak aangeduid wordt als de “make vs buy” beslissing. Een tweede belangrijke beslissing in dit stadium is waar het gemaakt moet worden. Deze uitdaging wordt vaak aangeduid met “off-shore vs. near-shore” of “low-cost vs. local” beslissing. Bij het maken van deze fundamentele beslissingen trappen bedrijven vaak in val door alleen te focussen op productie en investeringkosten en vergeten daarbij de gehele end-to-end supply chain, waarin de factoren zoals kosten transport, voorraad en belasting niet worden meegenomen. Goed draaiende bedrijven nemen beslissingen over de gehele supply chain waarbij ze modelleringstechnieken gebruiken die hen helpen in het identificeren van trade-offs over alle verschillende kosten.

 

 

Capaciteits planning: Hoe maken we het best gebruik van onze bestaande fabrieken?

 

Zelfs met een juiste productiestrategie en een goede footprint, zijn er nog steeds genoeg tactische beslissingen die aanzienlijke kostenbesparingen en operationele verbeteringen kunnen geven. Gedetailleerde modellen van de volledige productie capaciteit, die de end-to-end supply chain ondersteunen, kan een bedrijf helpen de productie locatie, timing en het productaantal over het hele netwerk te bepalen waarbij de capaciteit optimaal wordt benut tegen de laagste totale kosten. Het modelleren van resultaten kunnen ook beslissingen over de grootte van de locatie, het verplaatsen van arbeid, werktijden of het gebruik van changeovers ondersteunen.

 

In een van onze recente projecten kwam naar voren dat een  fabrikant al belangrijke beslissingen heeft genomen omtrent de investeringen rondom locaties en de productie footprint. De volgende vraag was hoe ze het beste de footprint kunnen benutten? De vraag naar zijn product veranderde in verschillende regio’s in de Verenigde Staten. Het bedrijf vroeg om de impact van het verplaatsten van locaties om zo lagere kosten te krijgen, te evalueren. Bijvoorbeeld, als het bedrijf 10 fabrieken heeft waar een bepaald soort soep wordt gemaakt, waar en in welke hoeveelheden moeten de soepen worden gemaakt, gebaseerd op de huidige kosten van de grondstoffen, transport en locatie kosten? Door gebruik te maken van een capaciteit modellering waarbij verschillende variabelen in overweging worden genomen, kan het bedrijf $50 miljoen in een jaar besparen, zonder iets te veranderen in de fysieke productie footprint.

Hoe helpen wij onze opdrachtgevers? Een overzicht:

X
X