Privacystatement van Argusi op www.argusi.org

Argusi verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf. Argusi hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

 

Algemeen

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die bezoekers van de website van Argusi B.V. achterlaten. Tijdens een bezoek op onze Website kunt u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens te geven. Het is uw keuze om dit wel of niet te doen. Wanneer u uw gegevens achterlaat op de website, gaat u akkoord met deze Privacy Policy.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Gegevens die u via de website verstrekt aan Argusi, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden. Wanneer u informatie aanvraagt of opgeeft via de website vragen wij om gegevens zoals naam, contactgegevens, etc. Wij verwachten van u dat u ons correcte gegevens verstrekt. Argusi verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Indien u via de website solliciteert op een functie binnen Argusi, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie. Onderdeel van de verwerking is dat uw gegevens kunnen worden doorgezonden naar een of meerdere medewerkers van Argusi, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor de afhandeling van uw verzoek of sollicitatie. Als naar aanleiding van uw sollicitatie blijkt dat we geen geschikte functie beschikbaar hebben, dan bewaren we de gegevens nog 4 weken. Indien u hier toestemming voor geeft dan bewaren we de gegevens maximaal een jaar, zodat we u kunnen benaderen mocht er later toch een passende vacature vrijkomen. Uw toestemming voor deze verwerking is te allen tijde weer in te trekken.

 

Bewaren van informatie

Argusi bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan Argusi worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan Argusi worden verstrekt.

 

Argusi bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Argusi kan geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden. Argusi heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of het wijzigen te voorkomen van alle informatie die door u wordt verstrekt.

 

Bij elk bezoek aan de website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website van herkomst. Argusi bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina’s te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren.

 

Delen van informatie

Argusi zal de door u verstrekte gegevens niet met derden delen, tenzij:

  • u hiervoor uw directe en persoonlijke toestemming heeft gegeven;
  • de doorgifte van deze gegevens noodzakelijk is in het kader van een tussen u en Argusi gesloten overeenkomst
  • de doorgifte noodzakelijk is voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van u, waarbij deze maatregelen noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Hieronder begrepen een sollicitatie bij Argusi.
  • Argusi dient te voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder het dagvaarden of gedagvaard worden, voldoen aan verzoeken van de rechtbank of het opstarten van juridische procedures;
  • of Argusi van mening is dat u in strijd handelt met de gebruiksvoorschriften op de website.

 

Contact

Als u wenst te reageren op deze Privacy Policy of wanneer Argusi naar uw mening niet in overeenstemming met deze Privacy Policy handelt, vragen we u contact met Argusi op te nemen.

 

X
X