Idealab Integrated Supply Chain Optimization

Op 1 september organiseerden Argusi en EyeOn een gezamenlijk ‘idealab’ over integrale supply chain optimalisatie. Beslissingen over ontwerp, inrichting en besturing van de supply chain zijn sterk aan elkaar gerelateerd. In veel grote bedrijven worden deze beslissingen echter los van elkaar genomen. Onvoldoende afstemming tussen deze beslissingen leidt er toe dat overkoepelende doelstellingen van deze bedrijven niet optimaal kunnen worden gerealiseerd. Aan de hand van cases van onder andere Mediq en Tata Steel werden deze onderwerpen en de relatie tot elkaar toegelicht.

Met een groep van 15 specialisten uit het bedrijfsleven zijn de mogelijkheden om de verschillende silo’s binnen supply chain organisaties te doorbreken besproken. Na een welkom op kasteel Croy en een korte inleiding door Andre Vriens van EyeOn en Frans Cruijssen van Argusi, gaf Jeroen de Lange een inkijk in de afwegingen die gemaakt worden in de logistieke keten van Mediq. Met het oog op een optimale inrichting en footprint van het logistieke netwerk én tegelijkertijd de optimalisatie van voorraadniveaus van individuele producten, heeft Mediq de afgelopen maanden een simulatiemodel ontwikkeld om de trade-offs inzichtelijk te maken. In een vervolgstap worden deze beslissingen integraal geoptimaliseerd om zodoende gelijktijdig voorraadkosten en transportkosten te reduceren.

Martin van der Meer van Tata Steel besprak de optimalisatie aanpak van het global outbound distributienetwerk van Tata Steel in Europe. De basis hiervan is een plan-do-check-act cyclus met de volgende fasen: vertaling van Sales and Operations Planning in een Distributie Capaciteiten Planning (PLAN), Operations (DO), Control Tower (CHECK), en netwerkoptimalisatie (ACT). De uitdaging zit er in om deze individuele stappen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Een van de belangrijkste stappen die momenteel gezet worden, is het verder uitbreiden van het netwerk optimalisatie model en het verder optimaliseren van een centrale kosten database.

Inzicht in hele keten nodig

Het laatste onderdeel was een door Michiel Jansen geleide workshop waarbij, scherp in de gaten gehouden door cartoonist Michiel van de Pol, in drie groepen gediscussieerd werd over de waarde van integrale supply chain optimalisatie en waarom dit soms zo moeilijk van de grond te krijgen is. Uit de terugkoppeling kwam naar voren dat een eerste belangrijke stap richting optimalisatie het verkrijgen van inzicht door hele keten is. Een voorwaarde hiervoor is betrouwbare (master) data, die centraal beschikbaar is, en benaderbaar voor alle belanghebbenden binnen het bedrijf. In de ideale situatie werken de board, finance, sales, supply chain, facilities etc met exact dezelfde dashboards en data. Pas dan kunnen op een goede manier alle scenarios worden doorgerekend om belangrijke trade-offs inzichtelijk te maken en de beslissingen over ontwerp, inrichting en besturing van de supply chain integraal te optimaliseren.

Ter afsluiting van de dag kon iedereen genieten van een origineel Croy biertje in de bar van EyeOn. Een leuke en interessante middag waarbij veel kennis gedeeld werd en nieuwe contacten werden gelegd. Dank aan alle deelnemers!

 

 X
X