De Supply Chain Technology Top 10

Hoe ziet de top-10 eruit op het gebied van Supply Chain Technology? Wat staat er voor 2020 op de agenda? De supply chain planning markt verandert snel. Volgens Gartner (2019a) ondergaat ook het proces zelf een transformatie. Zoals we in een eerdere Insight over Supply Challenges in 2020 al opmerkten, worden bedrijven bedolven onder een golf aan veranderingen, zoals digitization en globalization, market volatility en disruption en een diversiteit aan nieuwe technologieën. In deze Insight presenteren we de Supply Chain Technology Top 10.
.
.

Download deze content gratis!


.

De 3 aandachtsgebieden van innovatie

Hoe krijg je grip op deze trends en ontwikkelingen in supply chain technologie? Voor innovatieve supply chain managers is het van groot belang dat zij in de plannen voor komend jaar deze nieuwe technologieën gaan testen en gaan bedenken welke ontwikkelingen hiervoor nodig zijn op het gebied van organisatie en tools. Een handige methode om de belangrijkste supply chain technologieën te monitoren en op waarde te kunnen schatten, is Gartner’s ‘Hype Cycle for Supply Chain planning (2019) – that presents the next-generation supply chain technologies’ (2019a, 2019b). We raden supply chain leaders aan om deze hype cycle te gebruiken om de nieuwste technologieën te volgen. Daarnaast hebben wij bij het onderzoek hiernaar onder onze eigen klanten, gebruik gemaakt van de het waardevolle onderzoek van Furr&Shipilov (2019), Butner, K, (2018), McCrea, B., (2019) en hiermee een lijst van technologieën en cases samengesteld. Grofweg hebben we drie aandachtsgebieden geïdentificeerd waar bedrijven zich op richten:

  1. Digitization van de supply chain, dat een platform creëert om samenwerking tot stand te brengen tussen interne partners, toeleveranciers en klanten.
  2. Visibility, Real-time information & Demand Sensing
  3. Advanced Analytics & BI Capability

.
Wat we vooral niet wilden doen, is een tweede hype cycle ontwerpen. Maar ook wij zien wezenlijke verschillende tussen technologieën die al toegepast en getest worden, en technologieën die net in opkomst zijn. In het figuur hieronder presenteren we de uitkomsten van ons onderzoek. Op de eerste plaats zie je de digitization van de supply chain en de samenwerkingsverbanden die hierdoor ontstaan in de interne organisatie en externe omgeving, met toeleveranciers en eindgebruikers. Advanced Analytics, Machine Learning & AI, Demand Sensing en Advanced Planning & Optimization lijken al aardig te zijn ingeburgerd. Ook zien we vijf technologieën een steeds een grotere en belangrijkere rol innemen, maar wel nog steeds in opkomst zijn: NLG, Digital Twin, RPA, Block Chain en IOT.
.
.
.

Supply Chain Digitization (1)

We zitten midden in een digitale transformatie, die we ook volgend jaar hoog op de agenda zien staan. Deze digitization zorgt voor nieuwe kansen voor innovatieve businessmodellen en laat een impact zien op productiesystemen en supply chains. Wanneer deze technologieën met elkaar verbonden worden, zal dit toegevoegde waarde opleveren op meerdere bedrijfsniveaus. Bij supply chain leaders die momenteel hun doelstellingen vaststellen voor 2020, zal digitization zeker tot de prioriteiten behoren. Het gaat fundamentele veranderingen opleveren voor de supply chain en de weg vrij maken voor toekomstige technologieën.
.

Advanced analytics (2)

Een andere belangrijke ontwikkeling in supply chain technology is de adoptie en implementatie van Advanced Analytics. Denk aan augmented, real time of near-real time analytics ten behoeve van dynamische prijsstrategieën, product quality testings en dynamische bevoorrading; het wordt steeds belangrijker. De beschikbaarheid van supply chain data maakt het mogelijk om de huidige situatie helder in kaart te brengen en toekomstige scenario’s beter te kunnen begrijpen en resultaatgerichte (winstgevende) aanbevelingen te doen.
.

Adopt ML&AI (3)

Artificial Intelligence (AI) gebaseerd op Machine Learning (ML) kan bijdragen aan de wens van de organisatie om de supply chain (verder) te automatiseren. Het niveau kan verschillen van volledig geautomatiseerd tot semi-geautomatiseerd of een mix hiervan, afhankelijk van de omstandigheden. Door gebruik te maken van self-learning en natural language technieken helpen AI-oplossingen diverse supply chain processen te automatiseren, denk aan demand forecasting, production planning en predictive maintenance. Na automatisering komt de volgende stap van ‘augmented human decision making’, waarbij de mens helemaal niet meer betrokken is bij het beslissingsproces. [Gartner, 2019a]
.

Demand Sensing (4)

Demand Sensing zorgt voor real-time informatie en inzicht op het gebied van Channel Demand. Het wordt mogelijk gemaakt door geavanceerde technologieën die channel data omzetten naar een data set, waarmee sterk gefundeerde planning, modellering en analyses kunnen worden gedaan. Pattern recognition, performance analytics, simulation, optimization en scenario management zorgen voor demand inzichten op korte en middellange termijn en ten aanzien van accountmanagement.
.

Advanced Planning & Optimization (5)

Gartner omschrijft dit als de creatie van een supply chain design om inzicht te verschaffen in ‘as-is’ performance, om alternatieve opties te kunnen simuleren en netwerkoptimalisaties te realiseren ter ondersteuning van de gekozen strategie. Met als doel; het creëren van een netwerk dat meebeweegt met de klantbehoefte, dat kostenefficiënt is en flexibel genoeg om te reageren op de variabele vraag, een netwerk dat rationaliseert na een acquisitie, of een netwerk dat veerkrachtig is. Cloud-based platforms bieden daarnaast schaalbare en collaboratieve oplossingen, die een tijdbesparend effect hebben op omvangrijke en complexe modellen.
.

NLG (6)

Natural Language Generation (NLG) is een techniek waarbij automatisch menselijk taal wordt begrepen op basis van inzichten gevonden in data. Het combineert de verwerking van de natuurlijke taal met machine learning en artificial intelligence, om zo dynamisch de meest relevante data-inzichten en contexten te identificeren (trends, relationships, correlations) (Gartner, 2019a, 2019b). NLG wordt door Gartner gezien als de meest veelbelovende toepassing om data-driven decision making mogelijk te maken. Met NLG kun je als gebruiker veel meer intuïtief omgaan met technologie..
.

Digital twin (7)

Een digital twin is in feite een digitale weergave van het daadwerkelijke systeem. Een digitale kopie dus van de relaties tussen alle entiteiten van een supply chain, zoals: producten, klanten, markten, distributiecentra/magazijnen en productiefaciliteiten. Het is ‘in sync’ (loopt gelijk) met de real-world supply chain en kan zo de kwaliteit en snelheid verbeteren bij het maken van beslissingen.
.

Robotics (RPA) and Autonomous things (8)

Deze twee tools versnellen het proces, besparen kosten, voorkomen fouten en verbinden toepassingen. De snelle toename in het aantal met elkaar verbonden en intelligente applicaties heeft deze trend een enorme boost gegeven. Robots, drones en zelfrijdende voertuigen zorgen voor nieuwe business scenario’s en optimalisatie van bestaande scenario’s.
.

Blockchain (9)

Ondanks dat supply chain gerelateerde blockchain initiatieven in opkomst zijn – met de oplossingen nog in de beginfase van ontwikkeling – is de interesse hierin aanzienlijk gestegen het afgelopen jaar. Waarmee blockchain een toptrend geworden is voor supply chain leaders in 2020. Blockchain moet kritische en langdurige uitdagingen aangaan, die je tegenkomt in dynamische en complexe internationale supply chains, waar traditioneel gecentraliseerde governance modellen worden gehanteerd. De huidige mogelijkheden van blockchain oplossingen binnen de supply chain zien we vooral op het gebied van technologieën en processen in middleware systeemsoftware, databases, verificaties, veiligheid, analytics en contractual & identity managementconcepten.
.

Internet of Things (IoT) (10)

IoT adoptie neemt toe in bepaalde supply chain domeinen, maar nog zelden als onderdeel van een geheel end-to-end supply chain proces. Sommige producenten onderzoeken de toegevoegde waarde voor de organisatie om de huidige toepassing van deze technologie uit te breiden. Toch zou IoT ook zomaar een brede en serieuze impact kunnen gaan hebben op de supply chain (denk aan: optimalisatie van assets, stijgend serviceniveau, verbetering van de end-to-end prestatie, beter inzicht en betrouwbaarheid).
.
.
Bronnen
Gartner (2019a), Hype Cycle for Supply Chain Planning Technologies, Published 29 October 2019 – ID G00463637
Gartner (2019b), Gartner Identifies Top 10 Data and Analytics Technology Trends for 2019, Published February 2019.
Furr, N., Shipilov, A., (2019), Digital Doesn’t Have to Be Disruptive, The beste results can come from adaptation rather than reinvention, Harvard Business Review, July-August, 2019.
Butner, K, (2018), New Rules for a New Decade, a vision for smarter supply chain management, IBM Institute for Business Value, ibm.com/iibv
LaValle, S., E.Lesser, R. Shockley, M.S.Hopkins, N.Kruschwitz, (2011), Big Data, Analytics and the Path From Insights to Value, MIT SLoan Management Review, Winter 201, Vol.52, No.2
Mahajan, S., S.Saha, A.Macias, (2017), Analytics: Laying the foundation for supply chain digital transformation, The Hacket Group.
Gartner, (2019), Gartner Identifies Top 10 Data and Analytics Technology Trends for 2019
McCrea, B.,  (2019), 2019 Top 20 supply chain software suppliers
WEF, (2017), Impact of the Fourth Industrial Revolution on Supply Chains, World Economic Forum.


X
X