Business intelligence en analyse software & supply chain optimalisatie

De nieuwe standaard.

Bij Argusi zijn we gewend aan grote data sets. Data is zelfs één van de pijlers onder onze optimalisatie projecten, omdat het de referentie definieert van de huidige situatie en voorwaarden stelt voor toekomstige scenario’s. We gebruiken verschillende bekende tools voor de verificatie en validatie van data, denk aan MS Excel, MS Access en Python. Naast deze tools neemt het gebruik van business intelligence en analyse (BI&A) tools toe. BI&A tools kunnen gebruikt worden om grote kwantitatieve data sets beknopt te visualiseren en om nieuwe inzichten in de data te krijgen. Vooral in de laatste jaren hebben deze BI&A tools zich snel ontwikkeld. En wij zijn daar enthousiast over.

De schijnbaar ongelimiteerde mogelijkheden van BI&A tools voegen waarde toe aan al onze optimalisatie project stappen. Al in de vroege project fase van data validatie wordt de waarde van uw data ontdekt en gevisualiseerd. Door de huidige stromen in uw netwerk te visualiseren of de huidige Key Performance Indicators (KPI) samen te vatten krijgen onze klanten nieuwe inzichten. Vaak worden de eerste ‘niet zo’ optimale beslissingen al ontdekt door alleen maar de huidige as-is data te visualiseren. Deze eerste visualisaties ondersteunen het stellen van voorwaarden voor de optimalisatie en geven focus aan de volgende project fases.

 

Dashboard Example
Dashboard example
Dashboard example

Een ander voordeel van BI&A tools zijn de verschillende niveaus van detail die gebruikt kunnen worden in visualisaties. Het ene dashboard vat de projectresultaten samen op KPI niveau, terwijl een ander dashboard gedetailleerde informatie op SKU niveau geeft. Daarbij kan de filtering en focus van een dashboard real-time aangepast worden. Op die manier kan het management en de supply chain specialist dezelfde set visualisaties gebruiken met dezelfde onderliggende data. Als een project is afgerond blijft de visualisatie gewoon beschikbaar met alle resultaten en data. Op die manier kunt u nog extra analyses doen of de visualisatie gebruiken voor het implementeren van de geoptimaliseerde scenario’s.

We gebruiken BI&A tools in bijna al onze projecten. Recentelijk hebben we Tableau in een project gebruikt om de huidige situatie gecombineerd met de geoptimaliseerde scenario’s te visualiseren. Onze klant was verrast door alle nieuwe verkregen inzichten. Daarnaast worden de visualisaties nog steeds gebruikt om het geoptimaliseerde netwerk te implementeren.

Bent u enthousiast over BI&A tools? We laten graag andere visualisatie voorbeelden zien en bespreken graag de mogelijkheden van het gebruik van BI&A tools. Neem gerust contact met ons op.

Dashboard

Een interactief overzicht dat meerdere kwantitatieve visualisatie laat zien heet een ‘dashboard’. Vaak heeft een dashboard verschillende filter mogelijkheden. Een voorbeeld is een dashboard met een visualisatie dat de in- en outbound stromen laat zien. Daarnaast staat een andere visualisatie dat de totale transport kosten laat zien van deze stromen. Een filter optie kan gebruikt worden om een specifiek DC te selecteren. Als een DC wordt geselecteerd past het dashboard zich automatisch aan door de gegevens te laten zien die bij het geselecteerde DC horen.X
X