Argusi Academy: waardecreatie voor en met elkaar in de supply chain

“Bij Argusi houden we van hetgeen we doen: netwerk optimalisatie en synergie proberen te bewerkstelligen door middel van modellen en berekeningen. We houden er ook van om onze kennis, bevindingen en ideeën over deze onderwerpen met elkaar te delen en te discussiëren om zo onze kennis te verbreden”. Vanuit die gedachtegang is de Argusi Academy ontstaan. Lotte de Bruijne, supply chain analyst bij Argusi, legt de waarde van de Academy uit. “We willen namelijk graag niet enkel die kennis en ervaringen delen met ons eigen team, maar ook met onze klanten”.

Ontstaan

Sinds 2015 biedt Argusi klanten de mogelijkheid om deel te nemen aan Argusi Academy evenementen. Het idee om een training of netwerkdag voor klanten te organiseren hing al langer in de lucht, maar de werkelijke kick-off van de Argusi Academy was de brainstormsessie tijdens de strategiedagen in maart 2015. Een intern projectteam heeft de output van deze sessie uitgewerkt en omgezet naar wat de Argusi Academy nu inhoudt: ronde tafel middagen en masterclasses.

Ronde tafel

De ronde tafel is ontstaan met als doel om samen problemen, ervaringen en ideeën te delen en te kijken of er meerwaarde gecreëerd kan worden voor elkaar. Het is interessant om mensen uit de logistieke sector met eenzelfde type project maar van totaal verschillende industrieën bij elkaar te laten zitten en te bekijken waar we elkaar kunnen helpen. Argusi is een bedrijf met een smalle product portfolio en de verschillende bedrijven waar ze projecten voor doen hebben daarom logischerwijs een overeenkomstige vraag. Of dat nou gaat over het transporteren van medische apparatuur naar een ziekenhuis of staal naar een autoproducent in Amerika, in feite modelleer je dat op eenzelfde manier en lopen bedrijven tegen dezelfde problemen aan, van data beschikbaarheid en toekomstscenario’s tot aan de moeilijkheid van een goede forecast.

De eerste editie van de ronde tafel vond plaats op donderdag 10 maart 2016. Tijdens deze eerste editie stonden de onderwerpen big data en synergie centraal. Hoe snel is de beschikbaarheid van en de hoeveelheid data de afgelopen decennia gegroeid dankzij nieuwe technologieën en wat voor mogelijkheden zijn er tegenwoordig? Wat kunnen we met big data, kunnen we er een omslag mee mogelijk maken? Wat kan big data specifiek betekenen voor de supply chain activiteiten van mijn bedrijf? Interessante vragen waarover de groep niet uitgediscussieerd kon raken. Er werd gesproken over wat big data nu precies is en wat het betekent voor de hedendaagse markt. Volgens de deelnemers gaat het niet enkel marketing en sales afdelingen aan, maar ook supply chain medewerkers, analisten en beleidsmakers. Echter, zo bleek, big data is voor veel bedrijven nog relatief nieuw. Het onderwerp synergie kwam door de vele discussies en gesprekken nog maar kort aan bod.

Een succesvolle middag, aldus Lotte. “Het is leuk om bij elkaar te zitten. Er werd openlijk gepraat en uitgewisseld. We denken dat het een interessant platform is om onderwerpen uit de business te bespreken. Op deze manier kan er meerwaarde gecreëerd worden omdat men kan zien wat anderen doen en hoe andere bedrijven bepaalde uitdagingen aanpakken”.

Masterclasses

De masterclass wordt met een andere insteek georganiseerd. “We zijn een bedrijf met mensen die het leuk vinden om kennis over te dragen aan anderen. Naast het projectwerk wat we doen, hechten we waarde aan het ondersteunen van onze klanten in het eigen maken van de methodes en tools die we gebruiken. It is fun to educate. Verder is het natuurlijk ook voor onze eigen mensen een mooie manier om zich persoonlijk te ontwikkelen door hen trainingsdagen te laten organiseren”. De masterclass is een interactieve training dag waarin deelnemers meer inzicht wordt gegeven in een specifiek onderwerp. Met gebruik van een casus gaan ze actief aan de slag en laten hen werken met onder andere grote datasets, optimalisatie tools en geografische informatiesystemen (GIS). “Learning by doing is dan ook het motto van dit evenement”.

Op dinsdag 10 november 2015 organiseerde Argusi de eerste masterclass voor analisten, werkzaam bij klanten waarmee Argusi samengewerkt heeft. Het onderwerp van deze editie was netwerk optimalisatie. “Na een inspirerende lezing over netwerk optimalisatie waarin vragen als “wat is een netwerk?”, “wat is optimalisatie?” “Welke methodes gebruiken wij bij netwerk optimalisatie en hoe komt het dat we er succesvol in zijn?” zijn behandeld, hebben de deelnemers aan de hand van een casus de zes-stappen methode doorlopen die we in al onze projecten gebruiken. Van scope bepalen, data crunchen en visualiseren tot het uitvoeren van netwerkanalyses met behulp van een optimalisatie software tool en het omzetten van resultaten naar een presentatie”. Er werd hard gewerkt om dit te realiseren binnen de middag. “Uit de evaluaties van de deelnemers is gebleken dat de dag als erg nuttig ervaren is. Het niveau alsook het tempo van de training werden door de deelnemers als goed beoordeeld. Het leren omgaan met software tools en de lezing werden als beste onderdeel genoemd. Een combinatie van deze twee onderdelen gaan we dan ook de volgende keer wederom opnemen in het dagprogramma”.

De volgende Academy evenementen zullen danwel verder in gaan op eerder besproken onderwerpen danwel nieuwe onderwerpen aansnijden binnen het expertiseveld van Argusi.

Over Lotte

Lotte de Bruijne is werkzaam als Supply Chain Analyst bij Argusi. Samen met het Academy projectteam is ze verantwoordelijk voor het organiseren van de netwerkevenementen voor Argusi Academy. Lotte is afgestudeerd aan de Universiteit van Wageningen in Operations Research and Logistics en is na haar studie aan de slag gegaan bij Argusi. Het interpreteren en analyseren van data en dit vertalen naar een bruikbaar advies danwel oplossing voor de klant is waar zij enthousiast van wordt. Hierbij is niet alleen het maken van krachtige analyses hetgeen waar zij energie uit haalt, maar ligt dit vooral ook in het samenwerken met de klant om alle beschikbare kennis bij elkaar te brengen en zo tot een geschikt eindresultaat te komen. Haar focus ligt op netwerk optimalisatie en projectmanagement.



X
X